top of page

短短的飲管及5元硬幣大小的飲管接駁器,兩者組合卻能發揮出無限的創意。此套strawbees,不用使用電腦或平板電腦操作,只須一張學生桌子,一把剪刀便可操作strawbees。對不擅於編程的老師及家長摒除了阻礙。學生可個人或小組形式拼砌立體,對教授數學-圖形與空間有莫大的幫助,尤其適合低小至高小學生使用。

All Videos
8_fairs_film [MP4 480p MPEG4]

8_fairs_film [MP4 480p MPEG4]

01:29
Play Video
2_inventor_kit [MP4 480p MPEG4]

2_inventor_kit [MP4 480p MPEG4]

00:48
Play Video
4 _imagination_kit [MP4 480p MPEG4]

4 _imagination_kit [MP4 480p MPEG4]

00:43
Play Video
bottom of page